Spremanje TOEFL ispita

TOEFL® iBT (engleski: Test of English as a Foreign Language) predstavlja jedan od dva glavna međunarodno priznata standardizovana ispita engleskog jezika (drugi je IELTS) kojim se ocenjuju sve četiri jezičke veštine (govor, čitanje, pisanje i slušanje), kao i sposobnost njihovog kombinovanja kod govornika kojima engleski nije maternji jezik. Polaže se preko internet i traje oko 3-4 sata.

Kome je namenjen?

Namenjen je uglavnom osobama koje žele da studiraju (naročito na nekom od američkih koledža i univerziteta) ili rade u inostranstvu. Pošto se test sastoji od 100% akademskih pitanja i zadataka, mnogi univerziteti smatraju da je najprikladniji prilikom donošenja odluke o znanju engleskog jezika pri prijemu.
Rezultati ovog ispita se uzimaju u obzir pri izdavanju viza za Ausraliju, a mnoge agencije za licenciranje ih koristite u profesionalne svrhe sertifikacije.
Na linku ispod možete proveriti koje institucije prihvataju rezultate ispita TOEFL® iBT, kao i ocene koje traže:
http://www.toeflgoanywhere.org/search-who-accepts-toefl

Delovi ispita

Opis zadatka

 

Prosečno trajanje

Čitanje

3–5 paragrafa, ukupno 36-56 pitanja o glavnoj ideji, detaljima, glavnim informacijama, vokabularu

 

60–80 minuta

Slušanje

6–9 paragrafa, 34-51 pitanje. Slušanje predavanja ili razgovora između studenata, profesora i drugih zaposlenih u kampusima i odgovaranje na pitanje u vezi sa tim.

 

60–90 minuta

Pauza

Obavezna pauza

 

10 minuta

Govor

6 zadataka, u 2 se od polagača očekuje da govori o poznatim temama, 2 se odnose na kratke paragrafe koje polagači pročitaju, a 2 na one koje odslušaju.

 

20 minuta

Pisanje

2 zadatka, u prvom polagači čitaju paragraf i slušaju predavanje o određenoj temi o kojoj pišu paragraf sa glavnim idejama iz razgovora i njihovoj povezanosti sa paragrafom koji se čita. U drugom zadatku se piše kratki esej u kojem se iznose lični stavovi i mišljenje.

 

50 minuta

Odgovori sa usmenog dela se digitalno snimaju i šalju u ocenjivački centar gde ih ocenjuje tri do šest ocenjivača. Pisanje ocenjuje troje različitih ocenjivača.

Rezultati

Rezultati ovog testa se smatraju važećim dve godine nakon polaganja, a priznati su u više od 9.000 koledža, univerziteta, agencija i drugim institucijama u 130 zemalja širom sveta.
Najveći broj bodova je 120, a ocene su od 0 do 9. Ne postoji granica polaganja i prolaska i ne možete ga pasti. Minimalni rezultat postavljaju same institucije koje ga traže, pa se savetuje da se o svemu tome informišete pre pripreme i polaganja samog testa, kako biste znali čemu težite i koliko vremena treba da odvojite za pripremu.
Ukoliko niste zadovoljni postignutim rezultatima, TOEFL iBT ispit možete polagati više puta, ali uvek u celini. Nije moguće polaganje samo pojedinih delova ispita.

Polaganje i cene ispita

Efikasna individualna nastava ili rad u grupama od dva ili tri člana. Javite se i zakažite besplatnu prezentaciju programa obuke na office@voyager.edu.rs ili 061 108 0 094.

Ispit se polaže u 60 zemalja sveta, a godišnje ga polaže više od 4 miliona osoba. Polaganje u Srbiji se organizuje u ispitnim centrima u Beogradu, Nišu i Subotici.
Testiranja se organizuju nekoliko puta mesečno. Termine mžete pogledati na internet stranici www.toefl.org, gde se vrši i prijava i plaćanje. Cena TOEFL iBT ispita je 180$. Ispit se plaća isključivo putem interneta. Ukoliko se registracija za testiranje otkaže najkasnije 3 dana pre datuma testiranja (ne uključujući dan testiranja ili dan kada ste podneli zahtev), moguće je vraćanje jednog dela novca.

 

Vesti & Promocije >>


  • Podaci o skoli stranih jezika Voyager Nis
  • DISCLAIMER * Profesionalno ponašanje i korektan odnos * Potpuna tačnost i verodostojnost svih objavljenih informacija * Strukturalni tok podučavanja prilagođen potrebama polaznika
  • Prilagođavanje polaznicima sa posebnim zahtevima u smislu termina i programa obuke u okviru mogućnosti škole * Priprema za IELTS i TOEFL * Cene u skladu sa vrednostima pruženih usluga i realnim ekonomskim okruženjem * Mogućnost konsultacija i saveta pri odabiru programa
  • Interaktivna nastava uz korišćenje najsavremenijih tehničkih sredstava * Iznad svega, prijatna radna atmosfera * Naš sajt sadrži linkove prema drugim sajtovima za čiji sadržaj i politiku privatnosti ne snosimo odgovornost