ŠTA ĆETE NAUČITI - ZAJEDNIČKI EVROPSKI OKVIR

CEF - Common European Framework CEF ili Zajednički evropski okvir Saveta Evrope

Detaljan opis jezičkih nivoa koji se primenjuje u celoj Evropi. Prema Zajedničkom evropskom okviru postoji šest osnovnih nivoa znanja jezika (A1, A2, B1, B2, C1 i C2). Ukoliko su jezički nivoi škole koju pohađate usklađeni sa CEF-om, to znači da će vaš nivo znanja biti prepoznat širom Evrope.

 

OPIS JEZIČKIH NIVOA PO CEF-u

 

A1

Na nivou A1 polaznik može da: – se predstavi, pozdravi i koristi osnovne fraze pri susretima i pozdravljanju – jednostavnim rečima opiše svoje dnevne aktivnosti, članove porodice, mesto stanovanja i poslovno okruženje, – opiše šta ume da radi, koje veštine poseduje, – vodi uprošćenu komunikaciju, postavlja jednostavna pitanja i daje odgovore na teme iz poznatih oblasti i svakodnevnog života, – govori o trenutnim, uobičajenim i budućim aktivnostima, – izrazi svoje planove i ugovori susrete, – jednostavnim rečima opiše događaje iz prošlosti i iz svog ličnog života, – razume, sledi i daje drugima kraća uputstva i instrukcije, – napiše razglednice, elektronska pisma, neformalne poruke, popuni formulare ličnim podacima, brojevima telefona itd., – razgovara o odevanju, hrani, piću, slobodnom vremenu, zabavi, zdravlju i vremenu, – vodi jednostavnije telefonske razgovore, upotrebi učtive fraze u posebnim prilikama (rođendani, proslave, praznici). 

A2

Na nivou A2 polaznik može da: – opiše svakodnevne aktivnosti, okruženje, mesto u kom živi, posao kojim se bavi, – govori o prošlim, skorašnjim i budućim aktivnostima i planovima, – traži i daje savete i instrukcije, – govori o putovanjima, sportu, interesovanjima, – izrazi svoje mišljenje, slaganje i neslaganje sa drugim govornicima, – se snalazi u radnji, pošti, banci, restoranu, hotelu, – se snalazi u javnom prevozu prepoznajući znake upozorenja i obaveštenja, – pita za smer i pokaže pravac kretanja, – se raspita o drugima i reaguje na vesti o njima, – uputi, prihvati ili učtivo odbije poziv, – izrazi obavezu, obećanje, mogućnost ili zabranu, – razume koncizna uputstva za rukovanje opremom (npr. kompjuterom), – prepoznaje i interpretira naslove iz novinskih članaka i da kratak rezime pročitane vesti, – interpretira male oglase, – napiše kraće neformalno pismo, razglednicu, e-mail, pismo zahvalnicu ili poziv, – razume jednostavnije opise statističkih podataka i trendova, – napiše svoju kraću biografiju, vodi kraći telefonski razgovor i ostavi ili primi poruku.

B1

Na nivou B1 polaznik može da: – se opisno izražava na većinu tema iz svakodnevnog života, kao što su: porodica, interesovanja, hobi, putovanja, aktuelni događaji, kao i apstraktne teme (muzika, film, kultura), – opiše šta mu se dopada ili ne dopada i da obrazloži svoj stav, – zatraži informacije u vezi sa poslom, školovanjem ili putovanjem, – prepozna osnovne razlike između formalnog i neformalnog registra, – ispriča kraću priču, anegdotu o ličnim iskustvima, – izrazi svoje snove, nadanja i ambicije, – opiše probleme i predloži moguća rešenja izražavajući svoje reakcije i saosećanje, – opiše kako rade tehnički uređaji, zatraži pomoć u rukovanju aparatima i nasluti značenje nepoznatih reči iz opšteg konteksta, – opiše navike iz prošlosti, – izrazi hipotetičke situacije, – prepriča radnju filma, iznese svoje mišljenje o filmu i preporuči ga drugima, – prepriča iskaze drugih, – detaljno opiše kuću ili stan i aktivno učestvuje u situaciji iznajmljivanja ili kupovine stana služeći se podacima iz malih oglasa, – komunicira u situacijama kao što su odlazak u turističku agenciju, izlazak s prijateljima, kupovina, naručivanje pića i hrane, pritužbe u radnjama itd., – poredi i kontrastira alternative na teme planova, izlazaka, odabira putovanja, organizovanje proslava, – opiše različite profesije, interpetira oglase za posao i napiše kratko propratno pismo uz prijavu za posao.

B2

Na nivou B2 polaznik može da: – jasno i detaljno opiše širok opseg tema iz ličnog polja interesovanja, – izrazi, argumentuje i održi svoje stavove u raspravama na različite teme (porodični život, obrazovanje, politika, očuvanje životne okoline itd.), – predstavi dobre i loše strane određene teme, – nagađa o razlozima, posledicama i hipotetičnim situacijama, – razume i usmeno sažme kratke odlomke vesti, kao i da predvidi sadržaj priče na osnovu naslova, – raspravlja o temi u pismu uredništvu novina obrazlažući argumente za i protiv i predlažući rešenje određenog problema, – napiše kratak prikaz knjige, – u ličnoj prepisci izrazi raznolika osećanja i stavove (čestitke, saosećanje, molbe, pozivi, izvinjenja, dogovori itd), – opiše neostvarene želje iz prošlosti ili izrazi žaljenje zbog događaja u prošlosti, – razume tehnička uputstva, brošure, knjige uputstava, – napiše ličnu poslovnu biografiju (CV), – opiše procese, značajne pronalaske, – napiše formalno pismo žalbe, – prenese i prepriča pitanja drugih, – interpretira trendove, statističke podatke, izrazi rezultate i posledice, – napravi razliku između formalnog i neformalnog načina izražavanja (npr. u tabloidima i ozbiljnijim novinama), – u komunikaciji ispravi greške koje su dovele do nesporazuma, – detaljno opiše geografske lokacije i preporuči destinacije, da prati male oglase i dođe do informacije o uslugama koje su mu potrebne.

C1

Na nivou C1 polaznik može da: – jasno i detaljno opiše veliki spektar događaja i tema iz svoje sfere interesovanja, – argumentovano razvija temu, naglašavajući važne tačke, relevantne detalje i primere, – sa lakoćom održi prezentaciju ističući važne tačke i spontano odgovara na pitanja slušalaca, – učestvuje u komunikaciji sa izvornim govornikom prenoseći svoje emocije i reakcije na određeni događaj, – razume većinu autentičnih radio i TV programa na standardnom jeziku, prepoznajući ton i raspoloženje govornika, – rezimira informacije i argumente iz različitih izvora, – locira relevantne detalje u dužim tekstovima i brzo prepozna sadržaj članaka, izveštaja, vesti, – prepozna i koristi idiomatske izraze, napiše esej, pismo, izveštaj ili tekst i prezentuje argumente za ili protiv.

C2

Na nivou C2 polaznik može da: – izrazi sopstveno mišljenje tečno i spontano, uz širok izbor leksike i adekvatno učestvuje u komplikovanijim socijalnim interakcijama na kompleksne, apstraktne teme – obrazloži sopstveni stav u diskusiji uz davanje kontraargumenata, postizanje kompromisa i dogovora, razjašnjavanje problema i nuđenje rešenja, – razume duže i složenije audio materijale koji se odnose na teme i van sfere ličnog interesovanja, uz uključivanje većeg broja idiomatskih i kolokvijalnih izraza, – prepozna promene u registru, kao i različite dijalekte standarnog jezika, odnose među govornicima čak i kada nisu jasno naznačeni, – prati i razume predavanja, prezentacije, diskusije, intervjue i duže konverzacije izvornih govornika na apstraktne teme i uz korišćenje slenga i nestandardnog jezika, – piše tekstove na kompleskne teme uz naglašavanje relevantnih delova, pružanje adekvatnih argumenata, primera, razloga i zaključaka, – piše o kompleksnim temama u formi pisma, eseja ili izveštaja stilom koji je adekvatan za zamišljenog čitaoca, – razume široki spektar složenijih tekstova iz društvene, profesionalne i akademske sfere, razume kompleksna tehnička uputstava i van sfere ličnog interesovanja.

Vesti & Promocije >>


  • Podaci o skoli stranih jezika Voyager Nis
  • DISCLAIMER * Profesionalno ponašanje i korektan odnos * Potpuna tačnost i verodostojnost svih objavljenih informacija * Strukturalni tok podučavanja prilagođen potrebama polaznika
  • Prilagođavanje polaznicima sa posebnim zahtevima u smislu termina i programa obuke u okviru mogućnosti škole * Priprema za IELTS i TOEFL * Cene u skladu sa vrednostima pruženih usluga i realnim ekonomskim okruženjem * Mogućnost konsultacija i saveta pri odabiru programa
  • Interaktivna nastava uz korišćenje najsavremenijih tehničkih sredstava * Iznad svega, prijatna radna atmosfera * Naš sajt sadrži linkove prema drugim sajtovima za čiji sadržaj i politiku privatnosti ne snosimo odgovornost