PREVOD I LEKTURA

PISANI PREVOD

Nemojte plaćati previše, a ni rizikovati kvalitet. Naš tim stručnih prevodioca vam garantuje stručnost i pravvremenost. Cena prevoda zavisi od obima i rokova a obračunava se na osnovu 1800 karaktera sa proredom.

Pošaljite nam upit i tekst na offiсe@voyager.edu.rs i u roku od par minuta ćete dobiti ponudu koju nećete moći da odbijete!

 

Lektura, korektura I PREVOD

Lektura teksta podrazumeva pronalaženje i ispravljanje svih gramatičkih i pravopisnih grešaka u nekom tekstu. Ukoliko je to neophodno, radi povećanja čitljivosti i logike teksta, lektura može da obuhvati i ispravljanje manjih stilskih grešaka u tekstu, odnosno manje interverncije u konstrukciji rečenice.

Korektura podrazumeva ispravku slovnih i znakovnih grešaka koje, iako na prvi pogled bezazlene, ponekad mogu potpuno promeniti značenje teksta i izazvati zabunu kod čitalaca.

Sve ozbiljnije izmene u tekstu, strukturi rečenice i strukturi samog teksta, kao i krupnije stilske intervencije, spadaju u redakturu teksta. One su takođe deo naših usluga, i rade se na zahtev i uz saglasnost autora teksta.

Naš tim čine školovani lektori sa višegodišnim iskustvom. U svom radu oslanjamo se na važeći Pravopis (2010), brojne rečnike, priručnike i ostalu stručnu literaturu.

 

Cena profesionalne lekture i korekture tekstova na engleskom jeziku je 240 dinara po stranici od 1800 karaktera sa proredom.

Naše reference u vezi sa prevodom i lekturom možete pronaaći na strani reference. Ovde ćemo vam samo reći da smo prevodili/radili lekturu za klijente kao što su SANU, Telekom Srbija, razni fakulteti i instituti (Vinča, Biološki fakultet,  Muzej Jugoslavije i tako dalje), kao i mnogi drugi autori/lica i da je iza nas mnogo izdatih i katalogizovanih izdanja – bilo štampanih, bilo objavljenih na internetu.

 

Simultano prevoĐenje

Iskusni tim prevodioca za prevođenje konferencija, sastanaka, prezentacija i ostalih događaja gde vam je potrebno simultano prevođenje.

Specijalnosti: poslovno okruženje, bankarstvo i finansije, međunarodno pravo i NVO sektor.

Iznajmljivanje opreme i cena prevodilačkih usluga po dogovoru, a u zavisnosti od zahteva klijenta.

 

 CENE PREVODILAČKIH USLUGA (u dinarima)

Broj strana

 

1-5

5-10

10-50

50-100

preko 100

Sa engleskog na srpski

800

720

600

600

500

Sa srpskog na engleski

820

720

650

630

550

 • Cene usko stručnih prevoda se mogu razlikovati od navedenih u tabeli i predmet su dogovora sa klijentom
 • Cene važe za jednu lektorsku stranu, koju čini 1800 karaktera sa proredom
 • Cena usluge se smanjuje sa povećanjem broja lektorskih strana za obradu
 • Cene su izražene u evrima, dok je isplata u dinarskoj protivvrednosti
 • Usluga redakture teksta, koja podrazumeva lekturu i korekturu, nezavisno od dužine dostavljenog teksta iznosi 2 evra po lektorskoj strani

Napomene:

 • Prevodilac odgovara za ispravnost prevoda
 • Svi prevodi su lektorisani po važećem pravopisu za jezik na koji se prevodi
 • Uslugu lekture i korekture tekstova na stranom jeziku možemo ponuditi i odvojeno i nezavisno od usluge prevođenja
 • Cene su izražene u evrima, dok je isplata u dinarskoj protivvrednosti

 

Vesti & Promocije >>


 • Podaci o skoli stranih jezika Voyager Nis
 • DISCLAIMER * Profesionalno ponašanje i korektan odnos * Potpuna tačnost i verodostojnost svih objavljenih informacija * Strukturalni tok podučavanja prilagođen potrebama polaznika
 • Prilagođavanje polaznicima sa posebnim zahtevima u smislu termina i programa obuke u okviru mogućnosti škole * Priprema za IELTS i TOEFL * Cene u skladu sa vrednostima pruženih usluga i realnim ekonomskim okruženjem * Mogućnost konsultacija i saveta pri odabiru programa
 • Interaktivna nastava uz korišćenje najsavremenijih tehničkih sredstava * Iznad svega, prijatna radna atmosfera * Naš sajt sadrži linkove prema drugim sajtovima za čiji sadržaj i politiku privatnosti ne snosimo odgovornost